ทดสอบ ไฟฟ้า

ความแตกต่างของไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)และไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ที่ชวนสงสัย?

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างกระแสตรง(DC) กับ กระแสสลับ(AC)นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับระบบไฟฟ้าเสียก่อน ระบบไฟฟ้าที่เรานั้นมีอยู่ 2 ประเภทนั้นคือไฟฟ้ากระแสตรง(DC) กับ ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ซึ่งการใช้งานนั้นก็ใช้งานต่างกัน อย่างเช่น กระแสตรง(DC) คือกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรหรือจากถ่านไฟฉาย แต่ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) นั้นจะใช้งานตามบ้านของเรา อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

 

ไฟฟ้ากระแสตรง และสลับ

 

 • ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) เป็นไฟฟ้าที่มาจากขั้วลบเพียงอย่างเดียว มีทิศทางการไหลไปในทางเดียว ซึ่งจะเริ่มออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากขั้วลบผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเข้าสู่ขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า มีคุณสมบัติพิเศษคือกระแสไฟฟ้านั้นมีแรงดันเป็นบวกอยู่เสมอและสามารถกับประจุเอาไว้ใช้งานกับแบตเตอรี่ได้
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เป็นไฟฟ้าที่มีการไหลไปในทิศทางที่สลับไปสลับมา หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีขั้วนั้นเอง มีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวคือสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปในที่ไกลๆ โดยที่แรงไม่ตก และสามารถปรับระดับแรงดันด้วยตนเองได้

ที่จริงแล้วแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของทุกเครื่อง จะทำกระแสสลับมาแล้วซะส่วนใหญ่ เพราะว่าองค์ประกอบในนั้นต้องมีการสัมผัสผ่านขั้วบวกหรือขั้วลบอยู่แล้ว ถ้าหากจะให้ได้ไฟฟ้ากระแสเดียว หรือต้องการไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคอมมิวเตเตอร์

ประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

 • ใช้ในการเดินไฟฟ้าเพื่อเคลือบโลหะต่างๆ
 • ใช้ในการทดลองในการเรียนการสอน หรือค้นคว้าวิจัยทางเคมี
 • มีความสามารถในการตัดวัสดุที่เป็นโลหะและเชื่อมโลหะได้เป็นอย่างดี
 • ใช้สำหรับทำประจุไฟฟ้าเพื่อนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน
 • ใช้ในการต่อวงจรเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้
 • ใช้สำหรับเป็นไฟฟ้าสำหรับนักเดินทาง
 • มีศักยภาพทำให้เหล็กธรรมดามีอนุภาคแม่เหล็กเกิดขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ใข้ร่วมกับแสงสว่างได้ดีกว่าไฟฟ้ากระแสตรง
 • ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถผลิตได้เองไม่ยาก
 • มีความสามารถใข้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้ามากๆ
 • ใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าสำหรับเชื่อมวัสดุที่เป็นโลหะได้ดี
 • สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดในชีวิตประจำวัน

ทำไมไฟฟ้าที่เราใช้กันตามบ้านถึงใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)

 1. การที่ตึกรามบ้านช่องหรืออาคารต่างๆ นั้นใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเพราะว่าไฟฟ้าชนิดนี้สามารถส่งได้ไกลกว่าไฟฟ้ากระแสตรง เพราะเวลาที่ไฟฟ้าถูกส่งออกไปตามสายถ้าเป็นแบบตรงจะไม่สามารถทำให้สูญเสียแรงในการเคลื่อนที่เพราะทำให้แรงเคลื่อนที่สูงมากไม่ได้เท่าที่ควร แต่ถ้าหากเราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นในการทำงานของกระแสไฟฟ้าชนิดนี้ตัวของเขาเองจะแปลงจากกระแสไฟฟ้าสูงเป็นกระแสไฟฟ้าต่ำได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดความสูญเสียน้อยลง
 2. ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแปลงความดันของไฟฟ้าให้ต่ำ และสูงด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงให้ลำบากเหมือนไฟฟ้ากระแสตรง