อุตสาหกรรม

วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมคืออะไร และต่อยอดได้อย่างไรหลังเรียนจบ

‘อุตสาหกรรม’ณ ปัจจุบันนี้ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันอุตสากรรมจะเป็นตัวบ่งชี้ ถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ และการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นได้ จำเป็นจะต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

 

อุตสาหกรรม

‘เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์’ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในด้านพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรม ความจริงแล้วคำว่า ‘อิเล็กทรอนิกส์’ มีความหมายค่อนข้างกว้างขวาง แต่โดยรวมก็หมายถึงความทันสมัยนั่นเอง เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างล้วนถูกพัฒนาขึ้น ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยฝีมือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการที่มนุษย์นำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกิจ ก็ทำให้ช่วยลดเวลาในขั้นตอนปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกสบายรวมทั้งยังเป็นขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่ทำมากขึ้นด้วย

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบันนี้ มีขั้นตอนซับซ้อนมากขึ้น เพราะทางผู้ผลิตก็ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณภาพดี ตามที่ได้กำหนดแบบเอาไว้ ส่งผลมีกลไกหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการคิดค้นนำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาช่วย ลดความซับซ้อนในกระบวนผลิต รวมทั้งช่วยทำให้ระบบควบคุมอัตโนมัติมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานอย่างได้ถูกต้องและมีความแม่นยำสูง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ จะถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ถึงแม้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม จะใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้มันก็มีขีดจํากัดบางประการที่ระบบ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกให้มีความสอดคล้องกับระบบ ยิ่งมีกระบวนการอัตโนมัติซับซ้อนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องใช้กลไกมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในการคิดค้นระบบ ตลอดจนการบํารุงรักษาเองก็ทำได้ยาก ส่งผลให้วิศวกรและนักออกแบบเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความยุ่งยากของระบบควบคุมอัตโนมัติลง และมันยังเป็นการช่วยลดขนาดของเครื่องมือ เครื่องจักรให้เล็กลงอีกด้วย ใช้พื้นที่น้อย แต่ทํางานคล่องตัวมากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณจึงจะเห็นได้ว่า อิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรม เข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้น นับเป็นอีกสายงานหนึ่งที่มีหนทางเปิดรับในอนาคตค่อนข้างมาก

วิชาที่จำเป็นต้องเรียนโดยสังเขป

  • วงจรไฟต่างๆ
  • ระบบเครื่องเสียง
  • ขั้นตอนรับส่งข้อมูล วิทยุ , ทีวี
  • สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างหุ่นยนต์
  • การคำนวณ เป็นต้น

อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้โดยง่าย ตลอดจนสามารถเข้าทำงานในศูนย์ช่วยเหลือ , โรงงานต่างๆได้ เพราะความต้องการช่างของตลาดแรงงาน ยังมีความโหยหาอยู่ตลอดเวลา ลองมองไปรอบตัว ทุกๆวันนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นต่อวิธีดำเนินชีวิตของมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตยุคใหม่ก็ว่าได้ สรุปว่าเมื่อจบสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมา มีโอกาสเจริญก้าวหน้าสูง หางานได้หลายรูปแบบ