รอบรู้เรื่องไฟฟ้า

ไฟฟ้านครหลวง และไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

คุณผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่า การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร ? สำหรับคุณผู้อ่านหลายๆ คนอาจมีความเข้าใจคิดว่าทั้ง 2 องค์กรนี้ ทำหน้าที่เพียงแค่ส่งไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ส่งไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้งานไฟฟ้าเท่านั้น ! ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นมาศึกษากันเลยดีกว่า !

ความแตกต่างระหว่าง ไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดูกัน !

ไฟฟ้า

ต้นกำเนิดของไฟฟ้าในไทย

สำหรับ “การไฟฟ้านครหลวง” จัดอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยมีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขต กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเรื่องราวในอดีตนั้น การไฟฟ้านครหลวง เคยทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดปทุมธานีด้วย หากแต่ในปัจจุบันอาณาเขตนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนถ่ายโยกย้าย ไปอยู่ในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ! และทางด้านกระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จัดเป็นองค์กรซึ่งอยู่ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน โดยมีการก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2473 มีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัด หากแต่มีข้อยกเว้น 3 จังหวัดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้นคุณจึงจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวนมากกว่าการไฟฟ้านครหลวงถึง 5 เท่าด้วยกัน ! โดยมีการคำนวณมาจากการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมากกว่านั่นเอง

ความแตกต่างนั้น อยู่ที่การผลิตกระแสไฟฟ้า

สำหรับไฟฟ้าฝ่ายผลิต แน่นอนเมื่อดูจากชื่อ ก็ย่อมพอรู้อยู่ว่ามีการทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบผลิตเอง และรับซื้อมาจากโรงไฟฟ้าของเอกชน หรือบางครั้งก็มีการซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นไฟฟ้าที่ได้มาก็จะถูกส่งต่อไปให้แก่การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นๆ ซึ่งมีการรับซื้อโดยตรงตามกฎหมายกำหนด โดยไฟฟ้าที่มีการผลิตแล้ว ก็จะถูกส่งต่อผ่านเข้าไปในระบบสายส่งไฟฟ้า ที่มีไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งประเทศอยู่แต่เพียงผู้เดียว !

ซึ่งคุณผู้อ่านก็คงจะพอสรุปได้แล้วนะคะว่า การไฟฟ้านครหลวง และไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาณาเขตในการจ่ายกระแสไฟฟ้านั่นเอง อีกทั้งยังมีความแตกต่างในเรื่องของแหล่งแจกกระแสไฟฟ้าอีกด้วย ! เพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้ คุณผู้อ่านก็ลองนำไปคิดต่อกันเล่นๆ ดูค่ะว่า พื้นที่ที่คุณผู้อ่านอยู่นั้นจัดอยู่ในความดูแลของใคร เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ หรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านกระแสไฟฟ้าคุณผู้อ่านก็จะสามารถทราบได้ทันทีว่าองค์กรใดจะมาช่วยเหลือคุณนั่นเอง