Category: electronics น่ารู้

เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ที่ได้รับการคิดค้น และนำมาใช้งานตั้งแต่มนุษย์สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีรอบตัวนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนั่นจึงทำให้สิ่งรอบข้างเราได้แปรเปลี่ยนไปเพื่อให้ก้าวตามทันยุคสมัย และเพิ่มความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้นอยู่คู่กับการใช้ชีวิตของเรานับว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ ในปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นได้พัฒนาไปถึงระดับ Smart Home ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ และมีการใส่ ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่ทำงานเหมือนสมองมนุษย์ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และทำงานได้แบบอัตโนมัติ วันนี้เราจะมาดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันได้พัฒนาเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้ว -โทรทัศน์ ความบันเทิงในบ้านที่อยู่คู่บ้านในทุกยุคสมัย ในยุคแรก ทีวีนั้นยังมีจอขนาดเล็ก และภาพเป็นสีขาวดำ ต่อมาก็ได้พัฒนามาสู่ยุคจอสี กับขนาดจอที่เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย จนในปัจจุบัน เทคโนโลยี Smart Tv โทรทัศน์อัจฉริยะ ที่ได้เชื่อมต่อตัวเรากับทีวี และยังสามารถเชื่อมต่อ Social Network ได้อีกด้วย -ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกันเกือบทุกบ้านที่สามารถใช้เก็บรักษาอาหาร ของสด และแช่น้ำได้ปัจจุบันก็ได้พัฒนาไปถึง ระบบฟอกอากาศ 5…

Read more